Práce, slib a přespání v Janovicích

fotky zde

Tuhle sobotu (21.4.) jsme pořádně uklidili a i opravili naší klubovnu v Janovicích, abychom tam mohli ještě ten večer zapálit slibový oheň. Celý den zakončili někteří skauti, skautky a vlčata noční hrou a přespáním v klubovně i mimo ní.Celý den nám svítilo sluníčko a tak jsme se dali do práce všichni s úsměvem a vše jsme si užili.

[…]

ZÁVODY SVĚTLUŠEK A VLČAT

Fotky zde

V neděli 8. 4. 2018 jsme se vydali vlakem do Zbořeného Kostelce u Týnce nad Sázavou. Krásné místo u řeky pod zříceninou hradu, kde se konali závod, kam se přeběhlo po nově postavené lávce. Nástup, losování, start, 9 stanovišť – manuální zručnost, kuchařská dovednost, logické myšlení, fyzická zdatnost, dopravní značky, první pomoc (zdravověda), schopnost řešit problémové situace, schopnost vyhledávat informace, schopnost komunikovat, přírodniny, orientace, historie ČR a skautingu. […]